Boreal Maritim utfører service-oppdrag for havbruk og oppdrettsnæringen, samt oljevern.

Boreal Maritim AS er et veletablert selskap med servicefartøy spesialutrustet for oppdrag i nord, med solide og langsiktige eiere.
(NOFI AS, Brødrene Karlsen Holding AS, Tschudi Shipping Company AS og Yngvar Hansen).

Boreal Maritim AS har stort fokus på, og jobber kontinuerlig med, kompetanse-oppbygging av våre ansatte på de ulike fagområder vi jobber innenfor.

De siste årene har oppdrag for havbruksnæringen blitt en av våre hovedaktiviteter og våre fartøyer er oppgradert i henhold til næringens behov og krav. Vi bidrar blant annet med sleping av merder, skifte av poser, som støttefartøy med avlusning og logistikkoppdrag.

Selskapet har kontrakt med NOFO (Norsk Oljevernforening For Operatørselskap) i forbindelse med kystnær oljevernberedskap og dekker NOFOs behov som støttefartøy ved oljevernberedskap, øvelser og aksjoner. Flere ganger i året deltar vi på NOFOs oljevernøvelser med våre fartøyer.

Reparasjon/vedlikehold, rivning og nybygg av kaianlegg er oppdrag vi har spesialisert oss på. Vi har utført en rekke oppdrag langs kysten av Finnmark, Troms og Nordland. Vi utfører oppdrag som skifte av pæler, skråband og tenger, samt kai dekke og fendervegg. Vi har utstyr for å pæle stålrør opp til 500mm. Vi leverer alt av kaimaterialer.

https://www.borealmaritim.no/img/borealmaritim/Båtene/Service-vessel.jpg

SPESIALUTRUSTET

Våre servicefartøy er spesialutrustet for tøffe oppdrag i nord!