Servicetjenester til havbruksnæringen og annen maritim industri.

Kystentreprenør - Alltid til tjeneste!


Servicetjenester til maritim industri

Boreal Maritim har to servicebåter som hovedsakelig benyttes som servicefartøy for havbruksnæringen, olje- og gassindustrien, berging og beredskap. Begge fartøy er spesialutrustet for oppdrag i nord.

Nybygg, riving, rehabilitering av trekaier

Bygging og reparasjon/renovering av trekaier er også tjenester Boreal Maritim utfører, og hva fartøyene er utrustet for.