Boreal Maritim AS har kontrakt med NOFO (Norsk oljevernforening) i forbindelse med kystnær oljevern beredskap.

Boreal Maritim AS har kontrakt med NOFO (Norsk oljevernforening) i forbindelse med kystnær oljevern beredskap. 

Boreal Maritim AS skal dekke NOFO og det enkelte operatørselskaps behov for støttefartøy ved beredskap, øvelser og aksjoner i oljevernsammenheng. Flere ganger i året deltar selskapet på NOFOs oljevernøvelser med MS Runa og Ms Tor Arne.

Boreal Maritim AS har kontrakt med NOFO (Norsk oljevernforening) i forbindelse med kystnær oljevern beredskap.