Boreal Maritim utfører oppdrag for havbruk og oppdrettsnæringen.

Boreal Maritim utfører oppdrag for havbruk og oppdrettsnæringen. 

Vi bidrar blant annet med sleping av merder, skifte av poser og andre oppdrag som hører innenfor havbruk.

Boreal Maritim utfører oppdrag for havbruk og oppdrettsnæringen.